Author Archives: Long Đỗ

Hình ảnh khuôn viên từ 50m – dưới 100m Lạc Hồng Viên

Một số hình ảnh các khuôn viên diện tích 50m2 – 100m2, nằm ở vị trí sườn đồi thuộc các đồi Kim Quy, Kim, Mộc, Hỏa tại nghĩa trang Lạc Hồng Viên:

Khuôn viên 50m của cố nhạc sỹ An Thuyên
Khuôn viên 50m
Khuôn viên 55m2 đồi Kim Quy
Khuôn viên 60m đồi Kim Quy
Khuôn viên 60m đồi Mộc
Khuôn viên 75m đồi Kim
Khuôn viên 80m đồi Kim Quy
Khuôn viên 80m đồi Kim Quy
Khuôn viên 100m đồi Mộc

Dịch vụ thay người thân chăm sóc

Được phục vụ bởi cái tâm, dịch vụ thay người thân chăm sóc khuôn viên phần mộ sẽ giúp cho các gia đình có phần mộ người thân yên nghỉ tại nghĩa trang Lạc Hồng Viên luôn cảm thấy yên tâm bởi khuôn viên phần mộ được sạch sẽ, ấm cúng:

  • Thắp hương định kỳ hàng tháng
  • Cắt tỉa cỏ cây xanh, tưới nước
  • Lau chùi khuôn viên, phần mộ
  • ……

– Quý khách hàng có thể lựa chọn gói 10 năm, 20 năm hoặc 50 năm.
Chi tiết vui lòng liên hệ: 091 225 8822

Dịch vụ thay người thân chăm sóc nghĩa trang lạc hồng viên
Dịch vụ thay người thân chăm sóc
dịch vụ thay người thân chăm sóc nghia trang lạc hồng viên
Dịch vụ thay người thân chăm sóc
Dịch vụ thay người thân chăm sóc nghia trang lạc hồng viên
Dịch vụ thay người thân chăm sóc
Dịch vụ thay người thân chăm sóc nghĩa trang lạc hồng viên
Dịch vụ thay người thân chăm sóc
Dịch vụ thay người thân chăm sóc nghĩa trang lạc hồng viên
Dịch vụ thay người thân chăm sóc

Hình ảnh các khuôn viên trên 100m

Một số hình ảnh các khuôn viên diện tích trên 100m nằm ở vị trí đỉnh đồi thuộc các đồi Kim Quy, Kim, Mộc, Hỏa tại nghĩa trang Lạc Hồng Viên:

khuôn viên 102m đồi Kim nghĩa trang lạc hồng viên
Khuôn viên 102m đồi Kim
Khuôn viên 102m đồi Kim nghĩa trang lạc hồng viên
Khuôn viên 102m đồi Kim
Khuôn viên 150m đồi Kim nghĩa trang lạc hồng viên
Khuôn viên 150m đồi Kim
Khuôn viên 150m đồi Kim nghĩa trang lạc hồng viên
Khuôn viên 150m đồi Kim
Khuôn viên 150m đồi Kim nghĩa trang lạc hồng viên
Khuôn viên 150m đồi Kim
Khuôn viên 150m đồi mộc nghĩa trang lạc hồng viên
Khuôn viên 150m đồi Mộc
Khuôn viên 200m đồi kim nghĩa trang lạc hồng viên
Khuôn viên 200m đồi Kim
khuôn viên 300m đồi mộc nghĩa trang lạc hồng viên
Khuôn viên 300m đồi Mộc
Khuôn viên 350m đồi kim nghĩa trang lạc hồng viên
Khuôn viên 350m đồi Kim
Khuôn viên 350m đồi Kim nghĩa trang lạc hồng viên
Khuôn viên 350m đồi Kim
Khuôn viên cố nhà văn hữu mai nghĩa trang lạc hồng viên
Khuôn viên cố nhà văn Hữu Mai

Hình ảnh các khuôn viên dưới 50m

Một số hình ảnh các khuôn viên diện tích dưới 50m2, nằm ở vị trí sườn đồi thuộc các đồi Kim Quy, Kim, Mộc, Hỏa tại nghĩa trang Lạc Hồng Viên:

Khuôn viên 25m đồi Kim
Khuôn viên 25m đồi Kim
Khuôn viên 24m
Khuôn viên 24m đồi Hỏa
Khuôn viên 24m
Khuôn viên 24m đồi Hỏa
Khuôn viên 12m
Khuôn viên 12m đồi Hỏa
Khuôn viên 22,5m đồi Mộc
Khuôn viên 14m – 20m đồi Mộc
Khuôn viên 9m đồi Kim
Khuôn viên 6,75m đồi Kim