Author Archives: Long Đỗ

Dịch vụ thay người thân chăm sóc

Được phục vụ bởi cái tâm, dịch vụ thay người thân chăm sóc khuôn viên phần mộ sẽ giúp cho các gia đình có phần mộ người thân yên nghỉ tại nghĩa trang Lạc Hồng Viên luôn cảm thấy yên tâm bởi khuôn viên phần mộ được sạch sẽ, ấm cúng:

  • Thắp hương định kỳ hàng tháng
  • Cắt tỉa cỏ cây xanh, tưới nước
  • Lau chùi khuôn viên, phần mộ
  • ……

– Quý khách hàng có thể lựa chọn gói 10 năm, 20 năm hoặc 50 năm.
Chi tiết vui lòng liên hệ: 091 225 8822

Dịch vụ thay người thân chăm sóc nghĩa trang lạc hồng viên
Dịch vụ thay người thân chăm sóc
dịch vụ thay người thân chăm sóc nghia trang lạc hồng viên
Dịch vụ thay người thân chăm sóc
Dịch vụ thay người thân chăm sóc nghia trang lạc hồng viên
Dịch vụ thay người thân chăm sóc
Dịch vụ thay người thân chăm sóc nghĩa trang lạc hồng viên
Dịch vụ thay người thân chăm sóc
Dịch vụ thay người thân chăm sóc nghĩa trang lạc hồng viên
Dịch vụ thay người thân chăm sóc

Hình ảnh các khuôn viên trên 100m

Một số hình ảnh các khuôn viên diện tích trên 100m nằm ở vị trí đỉnh đồi thuộc các đồi Kim Quy, Kim, Mộc, Hỏa tại nghĩa trang Lạc Hồng Viên:

khuôn viên 102m đồi Kim nghĩa trang lạc hồng viên
Khuôn viên 102m đồi Kim
Khuôn viên 102m đồi Kim nghĩa trang lạc hồng viên
Khuôn viên 102m đồi Kim
Khuôn viên 150m đồi Kim nghĩa trang lạc hồng viên
Khuôn viên 150m đồi Kim
Khuôn viên 150m đồi Kim nghĩa trang lạc hồng viên
Khuôn viên 150m đồi Kim
Khuôn viên 150m đồi Kim nghĩa trang lạc hồng viên
Khuôn viên 150m đồi Kim
Khuôn viên 150m đồi mộc nghĩa trang lạc hồng viên
Khuôn viên 150m đồi Mộc
Khuôn viên 200m đồi kim nghĩa trang lạc hồng viên
Khuôn viên 200m đồi Kim
khuôn viên 300m đồi mộc nghĩa trang lạc hồng viên
Khuôn viên 300m đồi Mộc
Khuôn viên 350m đồi kim nghĩa trang lạc hồng viên
Khuôn viên 350m đồi Kim
Khuôn viên 350m đồi Kim nghĩa trang lạc hồng viên
Khuôn viên 350m đồi Kim
Khuôn viên cố nhà văn hữu mai nghĩa trang lạc hồng viên
Khuôn viên cố nhà văn Hữu Mai

Hình ảnh các khuôn viên dưới 50m

M?t s? hinh ?nh cac khuon vien di?n tich du?i 50m2 n?m ? v? tri su?n d?i thu?c cac d?i Kim Quy, Kim, M?c, H?a:

<img class="wp-image-242" src="http://nghiatranghoabinh.vn/wp-content/uploads/2017/08/Khuon-vien-675m-doi-hoa-nghia-trang-lac-hong-vien.jpg" alt="khuon vien 6,75m d?i Ho? nghia trang l?c h?ng vien" width="805" height="453" /> Khuon vien 6,75m <img class="wp-image-82 size-full" src="http://nghiatranghoabinh.vn/wp-content/uploads/2017/03/khuon-vien-9m2-nghia-trang-lac-hong-vien.jpg" alt="Khuon vien 9m2 nghia trang L?c H?ng Vien" width="800" height="508" /> Khuon vien 9m2 <img class="wp-image-83 size-full" src="http://nghiatranghoabinh.vn/wp-content/uploads/2017/03/khuon-vien-14m2-nghia-trang-lac-hong-vien.jpg" alt="Khuon vien 14m2 nghia trang L?c H?ng Vien" width="800" height="600" /> Khuon vien 14m2 <img class="wp-image-245" src="http://nghiatranghoabinh.vn/wp-content/uploads/2017/08/khuon-vien-20m-doi-moc-nghia-trang-lac-hong-vien.jpg" alt="khuon vien 20m nghia trang l?c h?ng vien" width="800" height="480" /> Khuon vien 20m – 21m <img class="wp-image-243 size-full" src="http://nghiatranghoabinh.vn/wp-content/uploads/2017/08/Khuon-vien-225m-doi-moc-nghia-trang-lac-hong-vien.jpg" alt="Khuon vien 22,5m nghia trang l?c h?ng vien" width="500" height="375" /> Khuon vien 22,5m <img class="wp-image-246 size-full" src="http://nghiatranghoabinh.vn/wp-content/uploads/2017/08/khuon-vien-24m2-nghia-trang-lac-hong-vien.jpg" alt="Khuon vien 24m nghia trang l?c h?ng vien" width="800" height="598" /> Khuon vien 24m <img class="wp-image-247" src="http://nghiatranghoabinh.vn/wp-content/uploads/2017/08/Khuon-vien-28m-doi-hoa-nghia-trang-lac-hong-vien.jpg" alt="Khuon vien 28m nghia trang l?c h?ng vien" width="800" height="600" /> khuon vien 28m <img class="wp-image-86 size-full" src="http://nghiatranghoabinh.vn/wp-content/uploads/2017/03/khuon-vien-30m2-nghia-trang-lac-hong-vien.jpg" alt="Khuon vien 30m2 nghia trang L?c H?ng Vien" width="800" height="600" /> Khuon vien 30m2 <img class="wp-image-248 size-full" src="http://nghiatranghoabinh.vn/wp-content/uploads/2017/08/Khuon-vien-35m-doi-Moc-1-nghia-trang-lac-hong-vien.jpg" alt="khuon vien 35m nghia trang l?c h?ng vien" width="750" height="500" /> Khuon vien 35m