Hình ảnh khuôn viên từ 50m – dưới 100m Lạc Hồng Viên

Một số hình ảnh các khuôn viên diện tích 50m2 – 100m2, nằm ở vị trí sườn đồi thuộc các đồi Kim Quy, Kim, Mộc, Hỏa tại nghĩa trang Lạc Hồng Viên:

Khuôn viên 50m của cố nhạc sỹ An Thuyên
Khuôn viên 50m
Khuôn viên 55m2 đồi Kim Quy
Khuôn viên 60m đồi Kim Quy
Khuôn viên 60m đồi Mộc
Khuôn viên 75m đồi Kim
Khuôn viên 80m đồi Kim Quy
Khuôn viên 80m đồi Kim Quy
Khuôn viên 100m đồi Mộc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *