Hình ảnh các khuôn viên dưới 50m

Một số hình ảnh các khuôn viên diện tích dưới 50m2, nằm ở vị trí sườn đồi thuộc các đồi Kim Quy, Kim, Mộc, Hỏa tại nghĩa trang Lạc Hồng Viên:

Khuôn viên 25m đồi Kim
Khuôn viên 25m đồi Kim
Khuôn viên 24m
Khuôn viên 24m đồi Hỏa
Khuôn viên 24m
Khuôn viên 24m đồi Hỏa
Khuôn viên 12m
Khuôn viên 12m đồi Hỏa
Khuôn viên 22,5m đồi Mộc
Khuôn viên 14m – 20m đồi Mộc
Khuôn viên 9m đồi Kim
Khuôn viên 6,75m đồi Kim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *